Czy była stosowana wobec Ciebie agresja lub przemoc ze strony kobiety?Wybierz jedną z pięciu możliwych odpowiedzi (badania naukowe)

Dobry Tata!

Nadeszły niepostrzeżenie czasy matriarchatu. Dziś dążenie do równouprawnienia kobiet przekroczyło już swój próg graniczny i w wielu obszarach stało się swoją karykaturą. To mężczyźni, ojcowie cierpią teraz z powodu wykluczenia, dyskryminacji, izolacji i przemocy, którą bardzo często tłumią w sobie. Mężczyźni żyją krócej. Presja społeczno-feministyczna, która piętnuje nasze wrodzone cechy, powoduje w nas frustrację i wewnętrzną emigrację. Pomawia się nas hurtowo o przemoc, agresję, gwałt i pedofilię. Bezkarnie! Nasze dzieci są wychowywane przez coraz bardziej apodyktyczne matki, które nas alienują od synów i córek. Tak dalej być nie może. Pora na zmiany!