Kategorie
Inicjatywy

Alienacja rodzicielska. Szczyt szczytów niegodziwości

Szczyty Alienacji Rodzicielskiej – inicjatywa cechująca się tzw. działaniami miękkimi. Zatroskani rodzice, babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie i kuzynostwo wspinają się na góry i wzniesienia niosąc w eter wieść o smutku jaki powstaje podczas rozłąki z kochanym dzieckiem.

Głównym ich zadaniem jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem alienacji rodzicielskiej i promowanie zmian prawnych, w szczególności tzw. Druku Senackiego 63. Wiedza opinii publicznej o przemocy psychicznej (znęcaniu się) na dzieciach, rodzicu i innych izolowanych członkach rodziny jest w dalszym stopniu niedostateczna. Politycy ciągle niezbyt aktywnie zajmują się tym problemem.

Dzięki akcjom SAR, rozgłaszanych dotychczas także w niektórych mediach lokalnych, świadomość ta jednak wzrasta. Społeczność SAR liczy w tej chwili około 1500 osób. Ostatnio zdobyli dzielni wojownicy tego ruchu Babią Górę. Pogoda była okropna, mimo to dotarli na szczyt szczęśliwie i podzielili się z wszystkim filmikami i zdjęciami, które można obejrzeć na ich fanpage na Facebooku.

Oprócz wdrapywania się na góry społeczność przeprowadza różne challenge integrujące środowisko alienowanych rodzicielsko osób i ich sympatyków. Tak więc jest STEP FOR KIDS, jest akcja ze zdjęciami osób wspierających Druk #63, są liczne spotkania na żywo.

175966554 504135170604671 1569419260688450239 n – Alienacja rodzicielska. Szczyt szczytów niegodziwości
Na zdjęciu Tomasz Urbański

Ważnym elementem każdego przedsięwzięcia SAR jest poświęcanie minuty ciszy dla ofiar alienacji rodzicielskiej, w tym patronki naszego stowarzyszenia w budowie Hani z Kłodzka.

Inicjatywa fajna, przyjazna i warta polecenia każdemu, kto lubi aktywnie spędzać czas, dobro dzieci leży mu w sercu, przy tym chce zmieniać świat oddolnie i obywatelsko, działając w celu rozwijania się naszego społeczeństwa, także pod kątem lepszego prawodawstwa dla dobra naszych dzieci.

Specjalnie dla wielbicieli gór i Szczytów Alienacji Rodzicielskiej mamy dobry sklep z dobrymi okazjami:

Kategorie
Nauka

Alienowanie rodzicielskie i alienacja rodzicielska. Definicje

1. Alienacja rodzicielska to stan psychiczny (alienowanie rodzicielskie to działanie), w którym dziecko – zwykle takie, którego mama i tata są zaangażowani w konfliktową separację lub rozwód – silnie sprzymierza się z alienującym rodzicem (najczęściej matką) i odrzuca związek z drugim rodzicem, najczęściej z ojcem (i/lub dalszą lub bliższą rodziną) bez logicznego uzasadnienia.

Lorandos, D., Bernet, W. (Eds.) (2020). Parental Alienation – Science and Law.

Warshak, R.S. (2010). Divorce Poison: How to Protect Your Family from Badmouthing and Brainwashing

2. Wyalienowanie rodzicielskie to dynamika rodzinna, w której jeden rodzic (najczęściej matka) angażuje się w zachowania powodujące bezzasadne odrzucenie drugiego rodzica (najczęściej ojca lub bliższą, dalszą rodzinę). Te zachowania nazywane są „rodzicielskimi strategiami alienacji” lub „rodzicielskimi zrachowaniami alienacji”.

Baker, A.J.L., Sauber, S.R. (2013). Working with Alienated Children and Families: A Clinical Guidebook

3. Dla dziecka biopsychospołeczno-duchowe skutki alienacji rodzicielskiej są druzgocące. Alienowane dziecko i rodzic, poprzez izolację i odmowę kontaktu, są poddani niezwykle okrutnemu znęcaniu się […] Jako forma maltretowanie dzieci, alienacja rodzicielska jest poważną kwestią związaną z bezpieczeństwem dziecka, ponieważ podważa podstawową zasadę sprawiedliwości społecznej dla dzieci: prawo do poznania swoich rodziców i opieki przez ich oboje. Smutna rzeczywistość jest taka, że ​​rodzice, którzy niszczą naturalne uczucia swoich dzieci do drugiego rodzica, wyrządzają poważne, nieodwracalne i tragiczne szkody.

Heitler, S., posted February 1, 2018. Used by permission of the author and Psychology Today.

4. Alienację rodzicielską można zaklasyfikować jako psychologiczne zagrożenie dobrobytu dziecka wynikające z nadużycia opieki rodzicielskiej, które wykorzystuje stosunek zależności dziecka.

Boch-Galhau, W.v. (2018), Parental Alienation (Syndrome) – A Serious Form of Psychological Child Abuse. Mental Health Fam Med 14:725-739.

5. Czy wszystkie dzieci narażone na alienację rodzicielską stają się wyobcowane?

Nie. Nie wszystkie dzieci są wyobcowane, a już na pewno nie od razu. Alienacja to proces.

Czy wszystkie dzieci, które odrzucają rodzica, są alienowane rodzicielsko?

Nie. Niektóre dzieci, które odrzucają rodzica, robią to z realistycznych powodów opartych na zachowaniu odrzuconego rodzica. Te dzieci są określane jako realistycznie wyobcowane.

Czy w niektórych przypadkach łączy się alienację rodzicielską i odsunięcie się dziecka od rodzica?

Tak. Nazywa się to przypadkami hybrydowymi.

Czy specjaliści ds. zdrowia psychicznego, prawnicy, pracownicy socjalni, nauczyciele i lekarze ogólnie uznają alienację rodzicielską i podejmują odpowiednie decyzje i środki, aby pomóc dotkniętym chorobą dzieciom i rodzinom?

Nie. Wśród specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym i prawników brakuje wiedzy na temat alienacji rodzicielskiej i stopnia jej szkodliwości.

Harman, J., Biringen, Z., (2017). Parents Acting Badly: How Institutions and Societies Promote the Alienation of Children from Loving Parents

Alienowanie rodzicielskie. Wybrana przez społeczność najlepsza definicja:

6. Alienowanie rodzicielskie to proces, którego celem jest zniszczenie więzi rodzic-dziecko (najczęściej tata-dziecko ale także bliższa/dalsza rodzina-dziecko ). Izolacja może polegać na fizycznym utrudnianiu kontaktów, lub działaniach psychologicznych (zastraszanie dziecka, oszczerstwa, wyśmiewanie, manipulowanie). Ofiarą alienowania rodzicielskiego nie tylko staje się dziecko, ale także dorosły członek rodziny (najczęściej tata), któremu spotkania z dzieckiem są utrudniane lub całkowicie zablokowane przez alienatorkę/alienatora. Alienowanie rodzicielskie to przemoc psychiczna – znęcanie się nad dzieckiem i alienowanym dorosłym (najczęściej tatą).

Dobry Tata – Jan Kowalski


Kategorie
Sprawa 43

Sprawa 43 – Dobry Tata – powrót z emigracji

Moja sytuacja wygląda następująco. Mieszkałem z żoną w Londynie przez 5 lat. Postanowiliśmy wrócić do Polski. Najpierw ona zjechała, a potem ja. Gdy pojawiłem się w domu wyszły na jaw kłamstwa i zdrady mojej żony. Gdy się o tym dowiedziałem kazała mi się wyprowadzić z domu.

Cały czas mi utrudnia życie. Nie widziałem się z synem w ostatnią sobotę. Nie chciała pozwolić na nasze spotkanie. Pisałem i prosiłem ją i nic. Jesteśmy nadal małżeństwem. Żona złożyła pozew o alimenty. A właściwie był to pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny, czyli także jej dzieci z poprzedniego związku. Miałem płacić na nią i na trójkę dzieci 1200 zł. Żona ma dwie córki z poprzedniego małżeństwa, na które pobiera 1000 zł alimentów. Ten jej pozew na pierwszej rozprawie został zmieniony przez sędziego na alimenty dla syna, bo ona sama nie wiedział, co chce dokładnie. Mam mieć następną sprawę w maju.

Nie jestem w stanie jej płacić takich alimentów. Myślę, że robi to wszystko żeby mnie zniszczyć i żeby ukryć, żeby nie wyszło na jaw, jaką jest kobietą. Nie chce mi oddać naszych wspólnych rzeczy jakich się dorobiliśmy w Anglii. Nie chce mi za nie zapłacić połowę. Nie wiem co mam robić. Po rozprawie o alimenty chciałem złożyć pozew o rozwód z jej winny. Utrudnia mi kontakty z synem, nie mogę się z nim swobodnie spotykać. Jednak, gdy jestem jej potrzebny i mam drugą zmianę, to przez cały tydzień zawożę i przywożę syna ze szkoły do jej domu, bo ona wtedy jest w pracy.

Co mogę zrobić w danej sytuacji? Czy powinna mi zapłacić zadośćuczynienie za to co wyprawia? I co z moim synem?

Kategorie
Wydarzenia

W Łodzi Marsz – 25 kwietnia to Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

Na stronie FB Dobrzy Tatowie z Łodzi i okolic organizują się w Marsz z okazji Światowego Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, który odbędzie się oczywiście 25 kwietnia 2021 r. Start o godzinie 10:45 przy Kościele pw. św. Wojciecha.

Inicjatorem wydarzenia jest Pan Robert Poczta, który wszystkich zachęca do aktywnego uczestnictwa w nim.

“W związku z dużym deficytem świadomości społecznej odnośnie alienacji rodzicielskiej organizuję przemarsz osób, które są dotknięte tym problemem oraz ludzi solidaryzujących i popierających senacki projekt druku 63.

Alienacja rodzicielska to forma przemocy psychicznej (znęcanie) wobec dziecka i najczęściej ojca w postaci izolowania ich przez matkę po rozstaniu. Należy też zwrócić uwagę że nie tylko rodzic jest izolowany od dzieci, ale także często zdarza się, że również babcia i dziadek (wujkowie, ciocie, kuzynostwo) ze strony alienowanego rodzica są wykluczani z życia dziecka.

W wielu przypadkach rodzic, pomimo postanowienia Sądu w sprawie zabezpieczenia kontaktów z dziećmi/dzieckiem, nie może wyegzekwować swoich praw. Wszelkie instytucje w obecnym systemie zdają się być bezradne i nie potrafią wysankcjonować postanowień sądów.

W Senackim projekcie Ustawy DRUK 63 jest zapis o opiece naprzemiennej, równoważnej w przypadku rozwodu lub rozstania rodziców. Znajduje się w nim korekta kodeksu karnego odnosząca się do art. 207 kk, który mówi o znęcaniu. Wielu psychologów takich jak choćby np. Kaja Lelonek (specjalistka w zakresie psychologii związków międzyludzkich) zwraca uwagę na to, że każde dziecko ma prawo do obojga rodziców oraz że każda izolacja od bliskich niesie ze sobą, często poważne skutki zdrowotne, które mogą ujawnić się także dopiero w dorosłości.”

Adres zbiórki:

Kościół pw. św. Wojciecha
Rzgowska 242, 93-317 Łódź
Tel.: 42 646 76 85

Dobry Tata wspiera i patronuje akcji.

Więcej na stronie wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/458669701824641/