Kategorie
Interwencje

Nasza odpowiedź (Sprawa 265)

Przede wszystkim należałoby zacząć od złożenia wniosku o zagrożenie karą grzywny za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem. np. zagrożenie 1000 zł za każdy utrudniony lub niezrealizowany kontakt. Jeśli takie ostrzeżenie nie zmieni nic w zachowaniu pozwanej trzeba wystąpić z wnioskiem o nakaz grzywny. Jeśli pozwana nie zapłaci, wtedy należy rozpocząć egzekucje u komornika.


Także można złożyć wniosek w wydziale cywilnym o naruszenie dóbr osobistych Pani narzeczonego w postaci utrudniania kontaktów z małoletnim wynikających z orzeczenia Sądu.
Jeśli zagrożenie oraz nakazy grzywny nie poskutkują. Proponowałabym złożyć wniosek o zmianę miejsca pobytu dziecka, z uwagi na to, że pozwana zagraża dziecku, nie stosuje się do orzeczeń Sądu, wpływa demoralizująco i jest źródłem konfliktu.

Opinia SN – 27 Listopada 2014r – BSAI-021-365/14:

“Celowe działanie jednego z rodziców który dąży do udaremnienia wszelkich prób zawarcia porozumienia pragnąć aby władza została jemu powierzona jest zwykle sprzeczne z dobrem dziecka i może (powinno) doprowadzić do orzeczenia odmiennego od oczekiwanego przez tego rodzica.”
“Brak reakcji sądu na ujawnioną w toku postępowania niewłaściwą postawę rodzica i pozostawienie takiemu rodzicowi pełnej władzy rodzicielskiej stanowi naruszenie zarówno istotny, jak i celu przepisu art 58 par 1 i 1a k.r.o., na co zwraca się uwagę w literaturze przedmiotu”.

Ponadto możecie państwo zgłosić na Policji lub bezpośrednio w Prokuraturze (lepiej) przemoc psychiczną (znęcanie) polegające na utrudnianiu lub uniemożliwianiu przez matkę (osobę fizyczną) spotkań z osobą bliską (Art. 207. [Znęcanie się] § 1. KK).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *