Przyjazne Sądy Okręgowe

Poniżej przedstawiamy Sądy Okręgowe, które uznają alienowanie rodzicielskie za przemoc psychiczną, emocjonalną lub okrucieństwo wobec dziecka lub dziecka i alienowanego rodzica.

Sąd Okręgowy w Łodzi

Alienacja rodzicielska rozumiana jako niezaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka związanych z osobą drugiego rodzica jest traktowana jako forma przemocy psychicznej.

Pani Wiceprezes Sądu Okręgowego w Łodzi Iwona Matyjas

Sąd Okręgowy w Łomży

Alienowanie rodzicielskie to proces, którego celem jest zniszczenie więzi rodzic-dziecko. Izolowanie dziecka może polegać na fizycznym utrudnianiu kontaktów, lub działaniach psychologicznych (zastraszanie dziecka, oszczerstwa, wyśmiewanie, manipulowanie). Alienowanie rodzicielskie można uznać za formę przemocy psychicznej stosowanej wobec dziecka i alienowanego rodzica.

Pan Prezes Sądu Okręgowego w Łomży Jan Leszczewski

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

[…] specjaliści obu Zespołów są zaznajomieni z problematyką alienacji rodzicielskiej. Powzięte przez badających informacje wskazujące na uniemożliwianie lub utrudnianie dziecku spotkań z rodzicem lub bliskimi przez drugiego z rodziców są zamieszczane w opiniach. Działania osoby sprawującej pieczę nad małoletnimi zmierzające do celowego wykluczenia drugiego opiekuna z życia dzieci, co do zasady są traktowane przez opiniujących jako stanowiące zagrożenie dla ich dobra.

Pan Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Zbigniew Krupa

Sąd Okręgowy w Katowicach

Zjawisko alienacji rodzicielskiej prawidłowo zdiagnozowane przez specjalistów posiadających wiedzę specjalną jako takie stanowi działanie bez wątpienia na szkodę dziecka i w takich przypadkach specjaliści zawsze proponują rozmaite rozwiązania, zależne od specyfiki sprawy i danego systemu rodzinnego, zmierzające do naprawy relacji z drugim rodzicem.

Pan Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach Bartłomiej Witek

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Odnośnie kwestii alienacji rodzicielskiej przyjmuje się, że jest to forma przemocy psychicznej wobec dziecka.

Pan Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie Rafał Olszewski

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Alienacja rodzicielska jest traktowana jako przemoc psychiczna.

Pan Wiceprezes Sądu Okręgowego Wojciech Rychliński

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

W sytuacji gdy specjaliści stwierdzą, że dziecko jest narażone na brak kontaktu z drugim rodzicem lub jego rodziną pochodzenia, ewentualnie kontakty są w jakimś stopniu utrudniane, taka informacja jest wyraźnie podawana w opinii. W przypadku, gdy zostaną zaobserwowane celowe działania osoby sprawującej codzienną pieczę zmierzające do wykluczenia drugiego opiekuna z życia dziecka, w opinii zaznacza się, że są to działania o charakterze przemocy psychicznej, zagrażające dobru małoletniego dziecka i zaburzające jego prawidłowy rozwój.

Pan Wiceprezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce Artur Bobiński

Sąd Okręgowy w Opolu

Alienowanie rodzicielskie jest swoistą przemocą emocjonalną stosowaną wobec dziecka przez jednego z opiekunów i każdorazowo uzyskane w tym zakresie wyniki badań znajdują swoje odzwierciedlenie w sporządzanych opiniach.

Pan Prezes Sądu Okręgowego w Opolu Jerzy Polukord

Sąd Okręgowy we Włocławku

Traktując problem w ramach szerokiego uogólnienia (bez uwzględnienia np. problematyki uzależnień, stwierdzonej przemocy itp.), uniemożliwianie lub utrudnianie spotkań z dzieckiem jednemu z rodziców przez drugiego rodzica jest uznawane przez specjalistów w OZSS jako forma krzywdzenia emocjonalnego (zarówno w odniesieniu do izolowanego dorosłego, jak i dziecka).

Pani Prezes Sądu Okręgowego Ewa Felińczak

Podsumowanie badań dotyczących świadomości alienowania rodzicielskiego – Sądy Okręgowe

Pozostałe Sądy Okręgowe nie chciały się wypowiedzieć w kwestii alienowania rodzicielskiego/alienacji rodzicielskiej. Jednak żaden z nich nie odważył się stwierdzić, że zjawisko alienowania rodzicielskiego nie jest przemocą lub że nie występuje.

Na 46 Sądów Okręgowych 9 przyznało, że alienowanie rodzicielskie stanowi zagrożenie dla dziecka (20%). Cztery z nich wyraźnie zaznaczyło, że przemoc ta także dotyczy alienowanego rodzica (9%).

Jest się z czego cieszyć i można mieć nadzieję, że w przyszłości wskaźniki procentowe określające w tym względzie świadomość Sądów Okręgowych i Sędziów będą rosnąć.

Dobry Tata dla Dzieci

Wesprzyj nasze działania

Jeśli cieszysz się z nami, że udało nam się przekonać część Sądów w Polsce do swoich deklaracji i potępienia alienowania rodzicielskiego możesz wesprzeć nasze działania.