Kategorie
Nauka

Definicje alienacji rodzicielskiej

1. Alienacja rodzicielska to stan psychiczny, w którym dziecko – zwykle takie, którego mama i tata są zaangażowani w konfliktową separację lub rozwód – silnie sprzymierza się z alienującym rodzicem (najczęściej matką) i odrzuca związek z drugim rodzicem, najczęściej z ojcem (i/lub dalszą lub bliższą rodziną) bez logicznego uzasadnienia.

Lorandos, D., Bernet, W. (Eds.) (2020). Parental Alienation – Science and Law.

Warshak, R.S. (2010). Divorce Poison: How to Protect Your Family from Badmouthing and Brainwashing

2. Wyalienowanie rodzicielskie to dynamika rodzinna, w której jeden rodzic (najczęściej matka) angażuje się w zachowania powodujące bezzasadne odrzucenie drugiego rodzica (najczęściej ojca lub bliższą, dalszą rodzinę). Te zachowania nazywane są „rodzicielskimi strategiami alienacji” lub „rodzicielskimi zrachowaniami alienacji”.

Baker, A.J.L., Sauber, S.R. (2013). Working with Alienated Children and Families: A Clinical Guidebook

3. Dla dziecka biopsychospołeczno-duchowe skutki alienacji rodzicielskiej są druzgocące. Alienowane dziecko i rodzic, poprzez izolację i odmowę kontaktu, są poddani niezwykle okrutnemu znęcaniu się […] Jako forma maltretowanie dzieci, alienacja rodzicielska jest poważną kwestią związaną z bezpieczeństwem dziecka, ponieważ podważa podstawową zasadę sprawiedliwości społecznej dla dzieci: prawo do poznania swoich rodziców i opieki przez ich oboje. Smutna rzeczywistość jest taka, że ​​rodzice, którzy niszczą naturalne uczucia swoich dzieci do drugiego rodzica, wyrządzają poważne, nieodwracalne i tragiczne szkody.

Heitler, S., posted February 1, 2018. Used by permission of the author and Psychology Today.

4. Alienację rodzicielską można zaklasyfikować jako psychologiczne zagrożenie dobrobytu dziecka wynikające z nadużycia opieki rodzicielskiej, które wykorzystuje stosunek zależności dziecka.

Boch-Galhau, W.v. (2018), Parental Alienation (Syndrome) – A Serious Form of Psychological Child Abuse. Mental Health Fam Med 14:725-739.

5. Czy wszystkie dzieci narażone na alienację rodzicielską stają się wyobcowane?

Nie. Nie wszystkie dzieci są wyobcowane, a już na pewno nie od razu. Alienacja to proces.

Czy wszystkie dzieci, które odrzucają rodzica, są alienowane rodzicielsko?

Nie. Niektóre dzieci, które odrzucają rodzica, robią to z realistycznych powodów opartych na zachowaniu odrzuconego rodzica. Te dzieci są określane jako realistycznie wyobcowane.

Czy w niektórych przypadkach łączy się alienację rodzicielską i odsunięcie się dziecka od rodzica?

Tak. Nazywa się to przypadkami hybrydowymi.

Czy specjaliści ds. zdrowia psychicznego, prawnicy, pracownicy socjalni, nauczyciele i lekarze ogólnie uznają alienację rodzicielską i podejmują odpowiednie decyzje i środki, aby pomóc dotkniętym chorobą dzieciom i rodzinom?

Nie. Wśród specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym i prawnikami brakuje wiedzy na temat alienacji rodzicielskiej i stopnia jej szkodliwości.

Harman, J., Biringen, Z., (2017). Parents Acting Badly: How Institutions and Societies Promote the Alienation of Children from Loving Parents

6. Alienowanie rodzicielskie to proces, którego celem jest zniszczenie więzi rodzic-dziecko (najczęściej tata-dziecko ale także bliższa/dalsza rodzina-dziecko ). Izolacja może polegać na fizycznym utrudnianiu kontaktów, lub działaniach psychologicznych (zastraszanie dziecka, oszczerstwa, wyśmiewanie, manipulowanie). Ofiarą alienowania rodzicielskiego nie tylko staje się dziecko, ale także dorosły członek rodziny (najczęściej tata), któremu spotkania z dzieckiem są utrudniane lub całkowicie zablokowane przez alienatorkę/alienatora. Alienowanie rodzicielskie to przemoc psychiczna – znęcanie się nad dzieckiem i alienowanym dorosłym (najczęściej tatą).

Dobry Tata – Jan Kowalski


Kategorie
Wydarzenia

W Łodzi Marsz – 25 kwietnia to Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

Na stronie FB Dobrzy Tatowie z Łodzi i okolic organizują się w Marsz z okazji Światowego Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, który odbędzie się oczywiście 25 kwietnia 2021 r. Start o godzinie 10:45 przy Kościele pw. św. Wojciecha.

Inicjatorem wydarzenia jest Pan Robert Poczta, który wszystkich zachęca do aktywnego uczestnictwa w nim.

“W związku z dużym deficytem świadomości społecznej odnośnie alienacji rodzicielskiej organizuję przemarsz osób, które są dotknięte tym problemem oraz ludzi solidaryzujących i popierających senacki projekt druku 63.

Alienacja rodzicielska to forma przemocy psychicznej (znęcanie) wobec dziecka i najczęściej ojca w postaci izolowania ich przez matkę po rozstaniu. Należy też zwrócić uwagę że nie tylko rodzic jest izolowany od dzieci, ale także często zdarza się, że również babcia i dziadek (wujkowie, ciocie, kuzynostwo) ze strony alienowanego rodzica są wykluczani z życia dziecka.

W wielu przypadkach rodzic, pomimo postanowienia Sądu w sprawie zabezpieczenia kontaktów z dziećmi/dzieckiem, nie może wyegzekwować swoich praw. Wszelkie instytucje w obecnym systemie zdają się być bezradne i nie potrafią wysankcjonować postanowień sądów.

W Senackim projekcie Ustawy DRUK 63 jest zapis o opiece naprzemiennej, równoważnej w przypadku rozwodu lub rozstania rodziców. Znajduje się w nim korekta kodeksu karnego odnosząca się do art. 207 kk, który mówi o znęcaniu. Wielu psychologów takich jak choćby np. Kaja Lelonek (specjalistka w zakresie psychologii związków międzyludzkich) zwraca uwagę na to, że każde dziecko ma prawo do obojga rodziców oraz że każda izolacja od bliskich niesie ze sobą, często poważne skutki zdrowotne, które mogą ujawnić się także dopiero w dorosłości.”

Adres zbiórki:

Kościół pw. św. Wojciecha
Rzgowska 242, 93-317 Łódź
Tel.: 42 646 76 85

Dobry Tata wspiera i patronuje akcji.

Więcej na stronie wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/458669701824641/